„Życie nie jest jedną historią”. Wywiad z Györgyem Pálfim