Monika Pomijan: Najlepsze i najsłabsze filmy 2015

Pod względem filmów rok 2015 okazał się mocny zarówno jeśli chodzi o niekwestionowanego króla, jak i błazna. O oba tytuły walczyły produkcje diametralnie

Czytaj dalej