Żelazna scenografia „Crazy God”. Wywiad z prof. Robertem Florczakiem